คณะมนตรีความมั่นคงเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในมาลีทันที เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง

คณะมนตรีความมั่นคงเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในมาลีทันที เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง

ในการแถลงต่อสื่อมวลชน สภาที่มีสมาชิก 15 คนได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และประกาศยุติการสู้รบในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 19 กุมภาพันธ์ 2558.สมาชิกสภายังเน้นว่าการโจมตีที่ก่อขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเมนากา กอนดัม และเลเร ทางตอนเหนือของมาลี เป็นการละเมิดการหยุดยิง พวกเขาหวนนึกถึงคำแถลงของประธานสภาที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และอีกฉบับหนึ่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 

ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของสภาที่จะพิจารณาการคว่ำบาตร

ตามเป้าหมายต่อผู้ที่กลับมาสู้รบและฝ่าฝืนการหยุดยิง“ในเรื่องนี้ สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแสดงเจตจำนงที่จะประเมินขั้นตอนต่อไปโดยพิจารณาจากการละเมิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง” ถ้อยแถลงระบุ

พวกเขายังย้ำถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อผู้แทนพิเศษของเลขาธิการมาลี นาย Mongi Hamdi และภารกิจการรักษาเสถียรภาพหลายมิติขององค์การสหประชาชาติในมาลี ( MINUSMA ) ให้มีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อลดความตึงเครียดและดำเนินการเจรจาต่อไป

พวกเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธของการประสานงาน ให้ยึดมั่นต่อกระบวนการสันติภาพที่พวกเขามีส่วนร่วม

สมาชิกยังสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อไปด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่ยั่งยืนและโดยสุจริต โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของทีมไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามในร่างข้อตกลงว่าด้วยสันติภาพและการปรองดองในมาลีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่บามาโก

“คณะมนตรีความมั่นคงแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสมาชิกของทีมไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ

สำหรับความพยายามของพวกเขาในการสนับสนุนคู่กรณีในเรื่องนี้” แถลงการณ์สรุป

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาลีต้องเผชิญกับวิกฤตที่ส่งผลกระทบทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง วิกฤตการณ์นี้เกิดจากสภาพโครงสร้างที่มีมายาวนาน เช่น สถาบันของรัฐที่อ่อนแอ ธรรมาภิบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ ความรู้สึกที่ฝังลึกในหมู่ชุมชนทางตอนเหนือของการถูกทำให้เป็นชายขอบ และผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทางเศรษฐกิจเรื่องที่เกี่ยวข้อง นายบัน คี-มูน เลขาธิการใหญ่ (ขวา) พบกับนายกุยโด เวสเตอร์เวลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี

เลขาฯหารือวิกฤตมาลีพบปะเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมเหล่านี้ นาย Benlamlih กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ ผู้บริจาค และหน่วยงานปฏิบัติการมีความสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะได้รับหรือสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการอยู่รอดและดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เขากล่าว

แนะนำ : ดูดวงไพ่ยิปซี | รีวิวที่พัก | รีวิวคาเฟ่ | วิธีลดน้ำหนัก | รีวิวอนิเมะ ญี่ปุ่น