สล็อตแตกง่าย ช้างแอฟริกาภายใต้การคุกคามของการรุกล้ำอย่างต่อเนื่อง เตือนรายงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ

สล็อตแตกง่าย ช้างแอฟริกาภายใต้การคุกคามของการรุกล้ำอย่างต่อเนื่อง เตือนรายงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ

ตามสัดส่วนของข้อมูลช้างที่ฆ่าอย่างผิดกฎหมาย สล็อตแตกง่าย หรือ PIKE อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ( CITES ) ได้ประเมินระดับการฆ่าอย่างผิดกฎหมายผ่าน MIKE ซึ่งเป็นตัวย่อสำหรับโปรแกรมการตรวจสอบการฆ่าช้างอย่างผิดกฎหมาย .MIKE ได้คำนวณว่าการฆ่าอย่างผิดกฎหมายเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของช้างหลักฐานแสดงให้เห็นว่าระดับ PIKE สูงสุดในปี 2554 เมื่อมีการล่าช้างแอฟริกาที่น่าตกใจ 10 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ระดับนั้นยังคงค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปี 2561

ระดับ PIKE ที่สูงดังกล่าวเป็นที่น่ากังวลเพราะแม้แต่ในประชากรช้างที่มีฐานะมั่นคง

และได้รับการคุ้มครอง การสูญเสียประจำปีจากการฆ่าอย่างผิดกฎหมายและการตายอื่นๆ จะไม่ได้รับการชดเชยด้วยอัตราการเกิด

เราต้องลดการลักลอบล่าสัตว์และการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายต่อไปIvonne Higuero หัวหน้า CITES

ประชากรช้างแอฟริกาจำนวนมากมีขนาดเล็กและกระจัดกระจายไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างดี ทำให้เสี่ยงต่อการถูกรุกล้ำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระดับ PIKE ยังคงสูงกว่า 0.5 ในแอฟริกา จำนวนช้างในบางประเทศจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประชากรช้างแอฟริกาลดลงจากประมาณ 12 ล้านตัวในศตวรรษก่อน เหลือเพียง 400,000 ตัว ตามการประมาณการล่าสุดที่มีอยู่ในรายงานสถานะช้างแอฟริกาปี 2559

Ivonne Higuero เลขาธิการ CITES กล่าวว่า “การฆ่าช้างแอฟริกันอย่างผิดกฎหมายยังคงเป็นภัยคุกคาม

ที่สำคัญต่อประชากรช้างในรัฐส่วนใหญ่” “ในขณะเดียวกัน ประชากรมนุษย์ในแอฟริกาเพิ่มขึ้นสิบเท่าจาก 125 ล้านเป็น 1,225 ล้าน ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่ดินกับช้าง”

ในขณะที่การค้างาช้างระหว่างประเทศถูกห้ามโดย CITES ตั้งแต่ปี 1990 ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่

ช้างแอฟริกาและการอภิปรายเกี่ยวกับการค้างาช้างจะเป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุม CITES Conference of the Parties ครั้งต่อไป ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา แต่ขณะนี้จะเลื่อนกำหนดการออกไปในภายหลัง

“เราต้องลดการลักลอบล่าสัตว์และการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าช้างจะอยู่ร่วมกันกับคนในท้องถิ่น” นายฮิเกโรกล่าว “ประชาคมระหว่างประเทศควรขยายงานร่วมกับรัฐในแอฟริกาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ได้ผลทั้งสำหรับช้างและชุมชนท้องถิ่น” สล็อตแตกง่าย